Släktforskning: 056303 , Gusum, SD-kod: 056303

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Gusum-F1ÖstergötlandE1722-1864 N2006-07-312122
Gusum-V1ÖstergötlandE1743-1817 N2006-07-31323

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Gusum i Östergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Yxnerum Hannäs Ringarum Börrum Valdemarsvik Tryserum Sankt Anna Gryt

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Gusums kbfd 056303
Indelning: 1930-01-01 bildat inom Ringarums församling,
1984-12-31 upplöst.
Pastorat: Ringarum.
Övrigt: har tidigare betraktats som bruksförsamling,
-1929 kallat kyrkolag;
särskild födelsebok för Gusums bruk 1722-1864 mm
ingår i Ringarums kyrkoarkiv på landsarkivet.

Rosenberg 1882:
Gusum. Bruksegendom i Ringarums sn, Hammarkinds hd, Östergötlands län, vid Gusumsån, ej långt från hennes utlopp i sjön Yxningen, vid de här hvarandra mötande vägarne från Vestervik, Valdemarsvik, Söderköping och kusten. Till en början jernbruk, är Gusum dock mest bekant som messingsbruk. Det förra utgöres numera af 2 franche-comté-härdar, 1 tysk härd, 2 stångjernshamrar, 2 spik- och 2 knipphamrar, tills. tax. 25,000 kr., messingsbruket af smälthytta, plåtvalsverk, skärverk, tråddrageri, fabrik för tillverkning af knapp- och hårnålar, stift m. m., tills. tax. 35,000 kr., qvarn 12,000 kr. Vidare finnas tegelbruk, tax. 1,500 kr., garfveri 2,000 kr., benstamp 200 kr., samt Alboga såg 2,500 kr., Ursäters såg 1,000 kr., Forsens qvarn 1,500 kr., tills. 80,700 kr. Jordegendomen består af Stora Gusum 1 mtl, Alboga 1/2, Gissletorp 1/2, Frörum 1, Åby 1 och Åketorp 1/2, tills. 4 1/2 mtl, tax. 260,000 kr., eller alt 340,700 kr. Platsen har brukskyrka samt poststation äfvensom hotel, hvarjemte handlande och handtverkare här äro bosatta. Gästgifvaregården Åby är belägen vid fabrikerna. - Lilla Gusum är en by i Ringarums sn med såg, tax. 1,500 kr.