Släktforskning: 058309 , Fornåsa, SD-kod: 058309

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Fornåsa-D1ÖstergötlandE1803-1835 U2012-05-27592
Fornåsa-V1ÖstergötlandE1803-1835 N2007-05-15228
Fornåsa-F1ÖstergötlandE1803-1835 N2007-05-15692

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Fornåsa i Östergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hagebyhöga Orlunda Fivelstad Bjälbo Motala Västra Stenby Skänninge Västra Skrukeby Vinnerstad Högby Styra Varv och Styra Varv Mjölby Ask Vallerstad Järstad Ekebyborna Herrberga Normlösa Kristberg Sya Skeppsås Lönsås Veta Älvestad Östra Tollstad Viby Brunneby Klockrike Västerlösa Sjögestad Björkeberg Flistad Rappestad Ledberg Vikingstad med Rakered Vikingstad Ljung Vreta Kloster Kärna Kaga

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 020305
Namn: 1927-10-22 ej Fornås.
Pastorat: medeltiden eget,
sedan -1928 Fornåsa och Lönsås,
1928-05-01(beslut 1918-04-05 och 1927-06-03)-1961 Fornåsa, Lönsås, Skeppsås och Älvestad,
1962-1973 Fornåsa, Lönsås, Ekebyborna och Ask,
1974- Fornåsa, Lönsås, Ekebyborna, Ask och Älvestad.
Husförhörslängd: 1782-. Födelsebok: 1662-.

Rosenberg 1882:
Fornås. (Fornåsa). Sn i Bobergs hd, Östergötlands län, på slätten s. om sjön Boren fram mot Svartån. 0,222 qv.-mil eller 5,138 tnld, 30 1/2 mtl, 933 inv., 771,500 kr. fastighetsvärde. Marken i allmänhet jemn och odlad, skog förekommer i synnerhet i v. delen. Större gårdar äro Tornby och Boberg. I Fornås by finnes qvarn tax. 1,000 kr., bränneri 1,500 kr. Sn bildar med annexet Lönsås ett konsist. pastorat af 3 kl. i Linköpings stift. Närmsta poststation är Skeppsås i s. grannsn.

Externa länkar

Sök Fornåsa hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.