Släktforskning: 098042 , Buttle, SD-kod: 098042

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Buttle-F1GotlandI1716-1860 N2004-04-08686
Buttle-D1GotlandI1777-1860 N2004-04-08308

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Buttle i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Sanda Klinte Mästerby Hogrän Gerum Fardhem Vall Hejde Väte Linde Lojsta Atlingbo Akebäck Björke Guldrupe Roma Viklau Barlingbo Stånga Etelhem Halla Burs Vänge Sjonhem Lye Dalhem Ganthem Garde Hörsne Lau När Alskog Ala Norrlanda Ardre Anga Kräklingbo Gammelgarn Östergarn

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120206
Pastorat: från 1500-talet Vänge.
Husförhörslängd: 1761,
Födelsebok: 1710-

Rosenberg 1882:
Butle. Sn i Halla ting, Gotlands n. domsaga vid jernvägen, som i sns v. del har stationen Butle, äfven poststation, 3,1 mil från Visby och 2 mil från Hemse. 0,181 qv.-mil eller 4,184 tnld, 5 5/8 mtl, 383 inv., 185,900 kr. fastighetsvärde. Smärre myrar förekomma flerestädes. Sn har en ångsåg och några småsågar. Kyrkan är högt belägen: 156 fot ö. h. Metodistkapell. Sn är annex till Vänge.

Externa länkar

Sök Buttle hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.