Släktforskning: 118321 , Röke, SD-kod: 118321

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Röke-D1SkåneL1647-1719 U2014-11-051094
Röke-F1SkåneL1647-1894 U2014-11-056520
Röke-V1SkåneL1647-1894 U2014-11-051261
Röke-D2SkåneL1734-1895 U2019-06-113538

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Röke i Skåne

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Örkelljunga Oderljunga Perstorp Fagerhult Skånes-Fagerhult Västra Torup Hörja Matteröd Vittsjö Finja Norra Åkarp Vankiva Hässleholm Farstorp Skånska trängkåren

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 071504
Pastorat: Röke och Västra Torup.
Husförhörslängd: (1683), 1810-. Födelsebok: 1647(luckor 1721-1733 och 1752-1754).

Rosenberg 1882:
Röke i Kristianstads län. Sn i V. Göinge hd, norrut från Tyringe jernvägsstation. 1,018 qv.-mil, hvaraf land 0,971 eller 22,476 tnld, 17 11/24 mtl, 1,626 inv., 461,200 kr. fastighetsvärde. Det vidsträckta området, som har 1 1/2 mils utsträckning i n. och s. och endast genom Fagerhults sn skiljes från Småland och Halland, är högländt, backigt och rikt på mossar. Vattendragen, bland hvilka Värsjön är betydligast, afrinna dels åt Helgeån i ö., dels åt Rönneån i v. Ganska mycken skog af tall och bok finnes mellan mossarne och ljungsträckorna. Någon större egendom finnes ej; verken äro ett bränneri och nära ett tjog småsågar; i Röke by, belägen i sns s. del, finnes garfveri äfvensom poststation och sparbank. Något östligare märkes gästgifvaregården Kädarp. 2 skolhus. Sn utgör med annexet Torup ett regalt pastorat af 3 kl. i Lunds stift.

Externa länkar

Sök Röke hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.