Släktforskning: 141901 , Valla, SD-kod: 141901

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (19 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Valla-V1BohuslänO1691-1728 N2002-12-17215
Valla-D1BohuslänO1691-1729 N2002-12-21510
Valla-F1BohuslänO1691-1730 U2012-06-03714
Valla-F2BohuslänO1730-1778 U2015-06-211225
Valla-V4BohuslänO1730-1820 N2004-01-31864
Valla-D4BohuslänO1730-1820 U2018-04-222272
Valla-F13BohuslänO1779-1820 U2015-06-211946
Valla-F14BohuslänO1821-1861 U2018-06-182673
Valla-D3BohuslänO1821-1921 U2013-02-133758
Valla-V14BohuslänO1822-1840 N2012-11-17235
Valla-V10BohuslänO1840-1861 N2012-11-18337
Valla-F5BohuslänO1862-1880 N2012-06-031195
Valla-V11BohuslänO1862-1888 N2012-11-03388
Valla-F6BohuslänO1881-1894 N2012-06-03877
Valla-V12BohuslänO1889-1894 N2012-11-0377
Valla-F7BohuslänO1895-1925 N2012-06-031218
Valla-V13BohuslänO1895-1929 N2012-11-12356
Valla-D13BohuslänO1922-1940 U2013-04-15471
Valla-F8BohuslänO1926-1929 N2012-06-0397

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Valla i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Mollösund Klädesholmen Klövedal Marstrand Marstrand Rönnäng Tegneby Stenkyrka Röra Stala Lycke Myckleby Långelanda Solberga Jörlanda Hålta Ödsmål Norum Spekeröd Kareby Ucklum

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080701
Pastorat: Stenkyrka.
Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1691-.
Övrigt: förväxla ej med Valla tätort i Sköldinge församling.

Rosenberg 1882:
Valla i Göteborgs och Bohus län, Tjörns hd. Sn, utgörande Tjörns n. ö. del vid Steg-, Askerö- och Hakefjordarne af Kattegatt. 0,423 qv.-mil eller 9,794 tnld, 50 1/2 mtl, 2,135 invånare, 962,900 kr. fastighetsvärde. Mellan de mestadels kala klipporna tränga sig mycket bördiga dalar, af hvilka den hufvudsakligaste, kallad Valla-dalen, går i n. och s. I denna ligga Valla by och Hjelteby poststation samt i en sidodal på ö. sidan Höviksnäs lilla fiskeläge, som är öfverfartsort till Inland. Åt n. löper landsväg öfver den hit hörande ön Mjören till Skåpesunds färjeställe midt för Oroust. Mjören och den östligare Lilla Askerön ha mycken skog. Största egendomen är Sundsby. Sn är annex till Stenkyrka.

Externa länkar

Sök Valla hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.