Släktforskning: 141905 , Klövedal, SD-kod: 141905

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (13 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Klövedal-D1BohuslänO1688-1778 U2019-04-021150
Klövedal-F1BohuslänO1688-1778 U2018-10-141683
Klövedal-V1BohuslänO1689-1808 U2018-07-12693
Klövedal-D13BohuslänO1779-1808 U2019-04-02756
Klövedal-F13BohuslänO1779-1808 U2018-06-041091
Klövedal-F14BohuslänO1809-1861 U2015-11-162070
Klövedal-D14BohuslänO1809-1861 U2014-02-211529
Klövedal-V2BohuslänO1809-1929 U2013-02-131059
Klövedal-F15BohuslänO1862-1880 N2012-11-04735
Klövedal-D11BohuslänO1862-1896 N2012-12-02877
Klövedal-F16BohuslänO1881-1894 N2012-11-04574
Klövedal-F17BohuslänO1895-1929 N2012-11-04809
Klövedal-D12BohuslänO1896-1929 N2012-12-02804

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Klövedal i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Käringön Gullholmen Mollösund Morlanda Klädesholmen Marstrand Marstrand Rönnäng Tegneby Stenkyrka Röra Stala Valla Lycke Långelanda Solberga Jörlanda Ödsmål Norum Spekeröd

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080701
Pastorat: Stenkyrka (-1920 Tjörn).
Husförhörslängd: 1805-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Klöfvedal i Göteborgs och Bohus län. Sn i Tjörns hd upptagande öns n.v. del, som bildar en klippig, kal halfö med fruktbara, odlade dalar. 0,280 qv.-mil eller 6,476 tnld, 24 5/12 mtl, 1,550 inv., 441,200 kr. fastighetsvärde. Fisket är af stor vigt och idkas mest från flere små lägen vid Kyrkesund (mellan Herrön och Tjörn). Sn eger 2 skolhus och är annex till Stenkyrka, som har postanstalten Tjörn. Från Hallsbäcks skjutsstation på n. sidan befordras till Nösund på Oroust.

Externa länkar

Sök Klövedal hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.