Släktforskning: 148404 , Bro, SD-kod: 148404

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (18 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Bro-D1BohuslänO1703-1728 N2011-12-10492
Bro-F1BohuslänO1703-1728 U2014-05-19675
Bro-V2BohuslänO1703-1859 U2018-09-161913
Bro-D6BohuslänO1729-1773 U2018-01-291154
Bro-F2BohuslänO1729-1773 U2015-06-241551
Bro-D3BohuslänO1774-1819 N2011-12-101525
Bro-F13BohuslänO1774-1819 U2018-05-052105
Bro-F14BohuslänO1820-1859 U2018-05-053017
Bro-D4BohuslänO1820-1860 N2011-12-101813
Bro-V3BohuslänO1860-1925 U2009-06-121049
Bro-F3BohuslänO1860-1929 U2019-04-095068
Bro-D11BohuslänO1861-1894 N2011-12-101601
Bro-D12BohuslänO1895-1897 N2011-12-1097
Bro-U4BohuslänO1895-1915 N2017-11-301558
Bro-I4BohuslänO1895-1928 N2013-02-282350
Bro-D2BohuslänO1898-1920 N2005-08-22938
Bro-U5BohuslänO1916-1933.11 N2019-01-132175
Bro-F4BohuslänO1930-1938 N2010-03-01417

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Bro i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Smögen Kungshamn Hunnebostrand Svenneby Malmön Askum Kville Kville, Fjällbacka Tossene Bottna Lysekil Lyse Skaftö Bärfendal Brastad Dragsmark Svarteborg Bokenäs Håby Foss Skredsvik Högås

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080803
Pastorat:
-1901 Bro, Lysekil, Lyse och Brastad,
1901-05-01-1922 Bro, Lyse och Brastad,
1922-05-01- Bro och Brastad.
Husförhörslängd: 1793-.
Födelsebok: 1703-.

Rosenberg 1882:
Bro i Göteborgs och Bohus län, Stångenäs hd. Sn vid Kattegatt mellan Åbyfjorden i v., Brofjorden och Gullmarsfjorden i ö., utgörande n. delen af Stångenäset och dess vestliga halfö Herrenäset. 0,652 qv.-mil, hvaraf land 0,644 eller 14,960 tnld, 52 mtl, 2,519 inv., 1,263,300 kr. fastighetsvärde. Midt i sn går den vackra Brodalen; för öfrigt är trakten bergig med skog. Jordbruk med något fiske och sjöfart ortens näring. Bro har flerestädes betydliga snäckbankar äfvensom talrika fornminnen. Vese är en mindre herregård. Nära kyrkan ligga Brodalens poststation och Skådene gästgifvaregård. Bro sn med annexen Brastad, Lyse och Lysekils kapell bildar ett regalt pastorat, 2 kl. 5 skolhus.

Externa länkar

Sök Bro hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.