Släktforskning: 148405 , Brastad, SD-kod: 148405

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Brastad-V1BohuslänO1703-1859 U2019-03-181540
Brastad-F3BohuslänO1703-1859 U2019-06-036068
Brastad-D1BohuslänO1703-1897 U2019-03-165427
Brastad-F2BohuslänO1860-1920 U2014-11-134426
Brastad-V2BohuslänO1860-1920 N2001-12-31801
Brastad-D2BohuslänO1898-1920 U2014-12-04847
Brastad-D13BohuslänO1919-1938 U2014-12-04742

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Brastad i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Smögen Kungshamn Hunnebostrand Svenneby Malmön Askum Tossene Bottna Lysekil Fiskebäckskil Lyse Skaftö Bro Bärfendal Dragsmark Svarteborg Bokenäs Håby Foss Skredsvik Högås

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080803
Namn: förr Brasetter.
Pastorat: Bro (enligt SCB 1870: ehuru pastoratet benämnes Bro, lär Brastad egentligen vara moderförsamling).
Husförhörslängd: 1804-
Födelsebok: 1703-.
Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1923-1940 införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Brastad. Sn i Stångenäs hd, Göteborgs och Bohus län, mellan Kattegatts vikar Gullmarn i ö. och Brofjorden i v.; Lyse med Lysekil ligger på s. sidan. 0,448 qv.-mil (öar ensamt 0,022) eller 10,375 tnld, 43 7/8 mtl, 1,805 inv., 966,600 kr. fastighetsvärde. Bergig, nästan skoglös trakt; jordbruk hufvudnäring. I Gullmarsfjorden ligger hithörande ön Bornö. En större egendom är fideikommisset Holma. Sn har talrika hällristningar och andra forntidsminnen. Brastad är annex till Bro.

Externa länkar

Sök Brastad hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.