Släktforskning: 150703 , Torp, SD-kod: 150703

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (8 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Torp-D3DalslandP1720-1820 U2008-11-261811
Torp-V3DalslandP1720-1832 U2008-11-26675
Torp-F4DalslandP1720-1860 U2008-11-263818
Torp-D2DalslandP1820-1920 N2007-09-012122
Torp-V2DalslandP1832-1897 N2007-09-01545
Torp-F2DalslandP1860-1929 U2009-11-072319
Torp-V1DalslandP1898-1929 N2001-12-31177
Torp-D1DalslandP1921-1929 N 93

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Torp i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Håby Foss Hede Krokstad Valbo-Ryr Sanne Bäve Uddevalla lasarett Uddevalla Bohusläns regemente Färgelanda Ödeborg Rännelanda Högsäter Lane-Ryr Sundals-Ryr Ryr Frändefors

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091203
Pastorat: -1680 Färgelanda,
1680-1720 eget,
1720-1961 Torp och Valbo-Ryr,
1962 Färgelanda.
Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1720-
Övrigt: uppgift att Torp varit annex till Färgelanda 1680-1695 är felaktig och beror på förväxling av präster med samma namn.

Rosenberg 1882:
Torp i Elfsborgs län, Valbo härad. Sn i sydvestligaste Dalsland och n.o. om Uddevalla, kring Valboån och den af henne genomflutna Ellnesjön, omgifven i s.o. af Dalsland, i s. af Bohuslän. 0,712 qv.-mil, hvaraf land 0,667 eller 15,436 tnld, 17 1/4 mtl, 1,359 inv., 624,600 kr. fastighetsvärde. Bergig skogstrakt, delvis dock kal ödemark; n. delen har den egentliga bygden. Här ligga vid eller nära Valboåns utlopp i Ellnesjön kyrkobyn, Hedentorps poststation, 2 1/2 mil från Uddevalla, samt egendomarne Ellne och Ottersbyn, längre i vester Åntorps gästgifvaregård. Sn bildar med annexet Norra Ryr ett konsist. pastorat af 3 kl. i Karlstads stift.

Externa länkar

Sök Torp hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.