Släktforskning: 150704 , Järbo, SD-kod: 150704

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Järbo-V3DalslandP1656-1920 N2001-12-311336
Järbo-F3DalslandP1688-1860 N2003-04-043785
Järbo-D2DalslandP1694-1860 U2011-08-282935
Järbo-D1DalslandP1861-1920 N2001-12-311335
Järbo-F1DalslandP1861-1920 U2009-12-132106

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Järbo i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Gesäter Sanne Lerdal Rölanda Färgelanda Rännelanda Råggärd Högsäter Ödskölt Bäcke Sundals-Ryr Dalskog Ör Gunnarsnäs Skållerud Holm

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091201
Namn: förr Järboda, Jernboda, Jerbo,
1877- Järbo.
Pastorat: Högsäter.
Husförhörslängd: (1774), 1800-. Födelsebok: (1656), 1720-

Rosenberg 1882:
Jerbo. Sn i Valbo hd, Elfsborgs län, i hdts högt liggande bergstrakt, s.v. om Dalskogs och Bäckefors stationer på Dalslands jernväg. 0,775 qv.-mil, hvaraf land 0,763 eller 17,649 tnld, 19 1/8 mtl, 1,534 inv., 652,400 kr. fastighetsvärde. Vidsträckta, oftast skogbevuxna fjälltrakter, småsjöar och stora odugliga mossar fylla nästan hela sn, hvars bygd ligger hufvudsakligen kring Valboån. Gästgifvaregård finnes i St. Bön. Sn är annex till Högsäter, som har poststation.

Externa länkar

Sök Järbo hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.