Släktforskning: 150706 , Lerdal, SD-kod: 150706

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Lerdal-D2DalslandP1725-1860 U2009-11-072158
Lerdal-F2DalslandP1725-1860 U2015-06-212918
Lerdal-V3DalslandP1725-1920 N2001-12-31919
Lerdal-F1DalslandP1861-1920 U2009-11-071730
Lerdal-D1DalslandP1861-1920 N2001-12-311127

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Lerdal i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Naverstad Hede Krokstad Töftedal Gesäter Sanne Rölanda Dals-Ed Rännelanda Råggärd Högsäter Järbo Ödskölt Bäcke

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091201
Pastorat: Högsäter.
Husförhörslängd: (1726), 1769-. Födelsebok: (1724), 1819-.

Rosenberg 1882:
Lerdal i Elfsborgs län. Sn i Valbo hd och det bergiga v. Dalsland vid gränsen till Bohuslän, hufvudsakligen en dalgång kring Lerdalsån, ett tillflöde till Örekilselfven. 0,539 qv.-mil, hvaraf land 0,532 eller 12,319 tnld, 19 1/4 mtl, 1,229 inv., 342,100 kr. fastighetsvärde. Ingen större egendom förekommer; skogstillgången är ej betydlig. Sn är annex till Högsäter, som har liknämd poststation. (6 3/8 mtl af Gesäters civila sn, som nyligen fullständigt förenats med Lerdal, ingå ej i uppgifna fastighetsvärdet.)

Externa länkar

Sök Lerdal hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Dialektprov från Dalsland, Lerdal socken (Institutet för språk och folkminnen)