Släktforskning: 156006 , Steneby, SD-kod: 156006

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Steneby-V1DalslandP1688-1889 U2009-08-08851
Steneby-F1DalslandP1688-1892 N2007-01-102528
Steneby-D1DalslandP1688-1892 U2009-07-192127

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Steneby i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Rölanda Dals-Ed Håbol Ödskölt Bäcke Ärtemark Laxarby Tisselskog Fröskog Ånimskog

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091001
Indelning: strax efter 1531 införlivat Noreby,
1761-10-14 utbrutet Billingsfors bruksförsamling,
1872 införlivat Billingsfors.
Pastorat: 1500-talet-1761 Steneby, Bäcke, Ärternark, Ödskölt och Tisselskog,
1761-10-14-1867 Steneby, Bäcke, Ärtemark, Ödskölt, Tisselskog och Billingsfors,
1867-05-01-1872 Steneby, Tisselskog, Bäcke, Ödskölt och Billingsfors,
1872-05-01- Steneby, Tisselskog, Bäcke och Ödskölt.
Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1688-.
Övrigt: födelser vid Billingsförs sjukstuga införda i Steneby församlings födelsebok.

Rosenberg 1882:
Steneby i Elfsborgs län. Sn i Vedbo hd, norrut från Bäckefors jernvägsstation. Sjöar ligga i alla gränserna, nemligen Ärtingen i n., de i Dalslands kanalled ingående Laxsjön och Råvarpen mera i ö. (eller båda snarare i mellersta delen af sn), Iväg i s.v. och Gran i n.v., alla tillhörande Upperudselfvens område. 1,126 qv.-mil, hvaraf land 0,970 eller 22,458 tnld, 27 3/4 mtl, 2,595 inv., 1,530,900 kr. fastighetsvärde, alt med inräkning af den numera upplösta bruksförsamlingen Billingsfors. Denna vackra skogklädda bergstrakt är mycket bekant och besökt genom den här framgående Dalslands kanal. Vid Laxsjön ligga Billingsfors bruk med postexpedition och kanalstation, Baldersnäs och Dingelviks herregårdar, vid sjelfva kanalen Långeds pappersmassefabrik och såg. Gästgifverier äro Taxviken, Fjell och Grimmerud. Kyrkobyn med Steneby poststation ligger nära Iväg. Sn utgör med annexen Ödsköld, Tisselskog och Bäcke ett regalt pastorat af 2 kl. i Karlstads stift.

Externa länkar

Sök Steneby hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.