Släktforskning: 156603 , Fölene, SD-kod: 156603

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Fölene-F1VästergötlandP1758-1933 N2008-07-061989
Fölene-D1VästergötlandP1758-2000 N2008-07-081499

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Fölene i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Bergstena Fullestad Kyrkås Horla Siene Fåglum Essunga Kullings-Skövde Algutstorp Södra Härene Barne-Åsaka Tumberg Kedum Södra Kedum (Kedum) Kvinnestad Lekåsa Landa Eggvena Bråttensby Eling Ornunga Naum Asklanda Remmene Vara Bitterna Laske-Vedum Jällby Önum Vesene Grude Herrljunga Molla Södra Lundby Södra Björke Tråvad Hudene Längjum Hov Larv Norra Säm Skölvene Källunga Alboga Mjäldrunga Trävattna Hällestad Eriksberg

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 031506
Pastorat: Herrljunga.
Husförhörslängd: 1766- Födelsebok: 1718-.

Rosenberg 1882:
Fölene. Sn i Kullings hd, Elfsborgs län, på n. sidan af Nossaån och strax n.v. om Herrljunga jernvägsstation, hvars jernbanor till Uddevalla och Göteborg löpa ej långt utom ö. och s. gränserna. I n. stöter sn till Skaraborgs län. 0,146 qv.-mil eller 3,370 tnld, 11 1/2 mtl, 482 inv., 221,400 kr. fastighetsvärde. Endast utmed ån är odlad bygd, mot Skaraborgs län är vild skogstrakt naturlig gräns. Ingen större egendom förekommer. Sn är annex till Herrljunga.

Externa länkar

Sök Fölene hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.