Släktforskning: 158093 , Naglum, SD-kod: 158093

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (6 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Naglum-V1VästergötlandP1743-1787 U2011-06-22460
Naglum-D5VästergötlandP1743-1792 N2005-11-221688
Naglum-F1VästergötlandP1744-1791 N2005-11-221956
Naglum-F4VästergötlandP1820-1859 N2005-11-222723
Naglum-D4VästergötlandP1820-1888 N2005-11-222529
Naglum-V2VästergötlandP1860-1887 N2005-11-22381

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Naglum i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Lane-Ryr Hjärtum Väne-Ryr Åsbräcka Fors Rommele Vassända Frändefors Trollhättan Upphärad Lextorp Götalunden Vassända-Naglum Vänersborg Gärdhem Vargöns kbfd Västra Tunhem Väne-Åsaka Norra Björke Vänersnäs Flo Sal Trökörna

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":

Naglum 158000
Indelning: 1888 uppgått i Vassända-Naglum. Pastorat: -1661 Vassända, 1661-1887 Vänersborg. Husförhörslängd: 1810-1887. Födelsebok: 1693-1887.

Vassända-Naglum 158000
Namn: -1888 Vassända,
1888-1946 Vassända-Naglum, även kallad Gustav Adolf efter kyrkan.
Indelning: omkring 1600 utbrutet Brätte,
1642 utbrutet Vänersborg,
1888 införlivat Naglum,
1947-01-01 uppgått i Vänersborg.
Pastorat: till omkring 1600 Vassända, Naglum och (Väne-) Ryr,
omkring 1600-1642 Vassända, Naglum, Ryr och Brätte,
1642-1644 Vassända, Naglum, Ryr, Brätte och Vänersborg,
1644-1661 Vassända, Naglum, Ryr och Vänersborg,
1661-1919 Vänersborg,
1919-05-01-1946 Vassända-Naglum och Väne-Ryr.
Husförhörslängd: 1810-1946 (lucka 1817-1819). Födelsebok: 1693-1946 (lucka 1701-1742).
Övrigt: födelser vid Förlossningshemmet, Lilla Almås, Grunnebo, införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Naglum. Sn i Väne hd, Elfsborgs län, närmast s. och s.v. om Venersborg fram till Götaelf i s.o. och Bohuslän i s.v. Kanalen Karlsgraf genomskär sns ö. del, der Bergslagernas jernväg äfven löper fram (från Trollhättan till Öxnered), medan Uddevalla jernväg berör n. gränsen (vid Grunnebo). Sn, som är anex till Venersborg, har med Vassända sn gemensam kyrka, kallad Gustaf Adolfs och belägen inom Naglums n. del, der stora landsvägen Göteborg-Venersborg upptager landsvägen från Uddevalla; Naglums gamla kyrka är en ruin vid elfven. Naglum och Vassända ha gemensamt en vidd af 0,957 qv.-mil, hvaraf land 0,898 eller 20,775 tnld, deraf N. ungefär 2/3. För N. ensamt uppgifves: 25 5/8 mtl, 2,105 inv., 1,198,900 kr. fastighetsvärde. Marken är kuperad och har flerestädes skog, mest i de mossrika trakterna i v., der den betydliga Öresjön bildar gräns. Grunnebo jernvägs- och poststation, exercisplatsen Grunnebo hed, gästgifvaregården Almås och herregården St. Almås ligga vid hvarandra i sns n.v. del, medan nära elfven märkas flere större egendomar, såsom landshöfdingebostället Restad och herregårdarne Onsjö, Öfverby, Hult och Källstorp. I Karlsgraf förekommer slusstationen Brinkebergskulle.

 

Externa länkar

Sök Naglum hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.