Släktforskning: 158500 , Åmåls landsförs, SD-kod:...

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Åmåls landsförs-F1DalslandP1921-1929 N2000-12-31172

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Åmåls landsförs i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Fröskog Edsleskog Svanskog Tydje Tösse Tösse med Tydje Mo Åmål Åmåls stadsförs Kila Tveta Säffle By Huggenäs Ny-Huggenäs

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Åmål 158501
  Pastoratskod: 091006
  Indelning: 1643-04-01 utbruten ur Åmåls landsförsamling,
  1963-01-01 införlivat Åmåls landsförsamling.
  Pastorat: 1643-1655 Edsleskog,
  1655-1962 Åmåls stadsförsamling och Åmåls landsförsamling,
  1963-1973 eget,
  1974- Åmål och Mo.
  Husförhörslängd: (1764), 1799-. Födelsebok: 1718-.
  Övrigt: födelser vid Åmåls sjukstuga 1931-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet; oklart  hur födelser vid Hanna Paulssons förlossningshem 1925-1928 är införda (journaler ej bevarade).

Åmåls landsförsamling 158500
  Namn: -1643 Åmål,
  1643-04-01-1962 Åmåls landsförsamling.
  Indelning: 1643-04-01 utbrutet Åmåls stadsförsamling,
  1963-01-01 uppgått i Åmål.
  Pastorat: -1655 Edsleskog,
  1655-1962 Åmål.
  Husförhörslängd: (1764), 1798-. Födelsebok: 1718-.

Rosenberg 1882:
Åmål. Landsförslg i Tössbo härad, Elfsborgs län, omgifvande staden i n., v. och s, och som Dalslands nordöstligaste sn gränsande i ö. till Vermland och Venern. 0,675 qv.-mil, hvaraf land 0,666 eller 15,413 tnld, 21 3/4 mtl, 1,807 inv., 1,122,100 kr. fastighetsvärde. Åmålsån och andra norrifrån kommande åar vattna sn, som har mycken åker; tätast ligga gårdarne vid den vik af Venern, som tränger förbi staden norrut. Bergslagernas jernväg, som löper nära Venern, samt grannskapet till den uppblomstrande staden äro af stor betydelse för sn, hvilken vid Finserud, Korsbyn och Kasenberg har många om än ej betydande, industriella anläggningar. Af gårdarne märkas Nygård och Skevik. Sn är annex till stadsförslgn och har kyrkan gemensam med den i staden.