Släktforskning: 160208 , Flo, SD-kod: 160208

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Flo-F1VästergötlandR1771-1793 N2007-06-15770
Flo-D11VästergötlandR1771-1816 N2019-02-131514
Flo-V1VästergötlandR1771-1816 N2019-02-08525
Flo-D1VästergötlandR1898-1920 N2008-06-12469

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Flo i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Vassända Trollhättan Lextorp Götalunden Vassända-Naglum Naglum Vänersborg Gärdhem Vargöns kbfd Västra Tunhem Väne-Åsaka Norra Björke Vänersnäs Sal Trökörna Ås Tengene Främmestad Karaby Längnum Bäreberg Tun Bjärby Särestad Hyringa Malma Flakeberg Friel Håle Täng Sparlösa Slädene Ryda Levene

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030305
Pastorat: -1671 Ås,
1671-1816 Flo, Ås, Sal och (Väners-) Näs,
1816-05-01-1961 Flo, Ås och Sal,
1962- Särestad.
Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: 1771-.

Rosenberg 1882:
Flo i Skaraborgs län. Sn i Åse hd, mellan Hunneberg och Halleberg i v., Venerns vik Dettern i n. och ån Nossan i ö. Jernvägen Herrljunga-Venersborg-Uddevalla går genom sn och öfver Flo mosse vid Dettern in mellan bergen. 0,52 qv.-mil eller 12,034 tnld, 35 25/32 mtl, 1,687 inv., 1,087,150 kr. fastighetsvärde. Hunnebergs ö. sida tillhör Flo och är skogklädd liksom sns sydligaste del; det öfriga är odlad slätt. För kalkbränning ur Hunneberg finnas 13 kalkugnar inom denna sn. Salsta jernvägs- och poststation ligger nära invid Flo gräns. Ett betydligt gods är Håberg. Af byn Flo tillhöra 4 hemman staten, som eger öfver 4 mtl i sn. Sn bildar med annexen Ås och Sal ett regalt pastorat af 2 kl. i Skara stift.

Externa länkar

Sök Flo hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.