Släktforskning: 166117 , Forshem, SD-kod: 166117

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Forshem-V1VästergötlandR1688-1699 N2001-12-3136
Forshem-D1VästergötlandR1688-1710 N2005-08-2389
Forshem-F1VästergötlandR1688-1750 N2001-12-31460
Forshem-V2VästergötlandR1745-1748 N2001-12-3143

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Forshem i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Otterstad Skeby Hangelösa Källby Västerplana Broby Medelplana Husaby Ova Skälvum Kinne-Kleva Kleva Österplana Sil Kestad Ledsjö Fullösa Vättlösa Götene Kinne-Vedum Holmestad Bredsäter Björsäter Lugnås Timmersdala Böja Låstad Leksberg Ek

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030402
Pastorat: till omkring 1545 Forshem, Fullösa, Vedum och Bolum,
därefter -1961 Forshem, Kinne-Vedum och Fullösa,
1962- Forshem, Fullösa, Medelplana, Västerplana, Österplana och Kestad.
Husförhörslängd: 1772-. Födelsebok: 1688-.
Arkiv: 1679 brand.

Rosenberg 1882:
Forshem. Sn i Kinne hd, Skaraborgs län, närmast nordost om Kinnekulle utmed Venern, hvilken här bildar Forshemsviken, som har ankarplats, liksom skärgården utanför Årnäs samt Sjöråsviken, i hvilken Svartån mynner. 0,55 qv.-mil eller 12,960 tnld, 25 3/8 mtl, 1,964 inv., 1,270,900 kr. fastighetsvärde. Marken temligen jemn med ganska mycken skog, kronoparker äro Varaskogen och Kinneskogen. Jordbruket hufvudnäring; nnågra större sågar äro i verksamhet. De största egendomarne äro Österäng (eller Forshem), Löten och Årnäs (med glasbruk). Byn Forshem som i betydlig mån lyder under Österäng och Löten, har poststation samt gästgifvaregård, hvarifrån befordras till Enebacken 1,3 mil, Källängen 1,5, Vesterplana 1,5 och Björsäter 1,8 mil. Sn bildar med annexen Vedum och Fullösa ett konsist. pastorat af 2 kl. i Skara stift.

Externa länkar

Sök Forshem hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.