Släktforskning: 166302 , Fredsberg, SD-kod: 166302

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Fredsberg-V1VästergötlandR1788-1860 N2001-12-31942
Fredsberg-V2VästergötlandR1860-1920 N2001-12-31816

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Fredsberg i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Torsö Leksberg Mariestad Ullervad Ekby Utby Berga Hassle Sveneby Enåsa Vad Hjälstad Färed Bäck Trästena Mo Lyrestad Fägre Bällefors Björkäng Töreboda Ekeskog Hova Halna Älgarås

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030905
Namn: 1889-04-12 enligt KBr ej Frödsberg.
Indelning: efter 1571 införlivat Kyrketorp (i Vadsbo härad).
Pastorat: till omkring 1580 Fredsberg, Björkäng (Töreboda), Bäck och Kyrketorp,
sedan -1956 Fredsberg, Töreboda och Bäck,
1957- Töreboda.
Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1745-.

Rosenberg 1882:
Fredsberg. Sn i Vadsbo hd, Skaraborgs län, kring Göta kanal, närmast n. om Töreboda. Sn räknar 45 mtl (deraf 2 3/8 mtl af Bäcks kyrkosn), 2,865 inv., 1,612,384 kr. fastigh.-värde. Vidden uppgifves tills. med Björkängs till 1,03 qv.-mil, deraf land 1,01 eller 23,374 tnld; de båda snrne torde vara ungefär likstora. Sydvestra delen upptages af den stora Fredsbergs mosse, som når fram till sjön Ymsen. Marken är för öfrigt temligen jemn, delvis skogig. Ett större gods är Slätte. Vid Hajstorp är kanalstation med slussar. Poststation är Fredsberg. Sn utgör med annexen Bäck och Björkäng ett regalt pastorat af 1 kl. i Skara stift.