Släktforskning: 178106 , Ölme, SD-kod: 178106

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Ölme-V1VärmlandS1674-1696 N2018-01-19272
Ölme-D1VärmlandS1749-1838 N2005-02-117239

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Ölme i Värmland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Östra Fågelvik Väse Varnum Kristinehamn

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 090304
Namn: -1894 Ölmehärad, 1894-08-31- Ölme.
Län: -1779 Närkes och Värmlands län,
1779- Värmlands län.
Pastorat: -1586 Ölme och Varnum,
1586-07-01-1594 Ölme, Varnum och Karlskoga,
1594-1642 Ölme och Varnum,
1642-1961 eget,
1962-1973 Väse,
1974- Kristinehamn.
Husförhörslängd: 1747-. Födelsebok: (1695), 1727-.
Övrigt: tidvis gemensam kyrkoherde med Kristinehamn, men egentligen skilda pastorat.

Rosenberg 1882:
Ölme. Sn i nämda hd, begränsad i s. af Venern, hvilken upptager flere åar från sn, men sjelf intränger med flere vikar. 1,541 qv.-mil, hvaraf land 1,523 eller 35,253 tnld, 74 239/336 mtl, 3,530 inv., 2,162,482 kr. fastighetsvärde. N.v. stambanan går genom s. delen och har stationen Ölme, som äfven är post- och telegrafstation, 3 mil ö. om Karlstad och 6,4 mil n.v. om Laxå. Torps gästgifvaregård ligger vesterut från stationen och kyrkan, likaledes vid banan, ännu vestligare. Större gårdar äro Lundsholm, Venersvik, Rudsberg, Träfors, Uggebol och Sjöstad. Verken äro Träfors, Elfvegrens och andra qvarnar samt Träfors såg och stamp. Sn har 4 skolhus och utgör ett regalt pastorat af 2 kl. i Karlstads stift. Namnet Ölmehärad användes ofta om ensamt socknen.

Externa länkar

Sök Ölme hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.