Porten mot Väster

 

Startsida

Tema

Program

Föreläsningar

Riksstämma

Utställning

Utfärder

Logi

Mat

Vägbeskrivning

Bra att veta

Kontakta oss

Bokning/Anmälan 

Pressrum

 

Sidan uppdaterad

2005-08-07

Om profilerna i vår logo samt spara hem för webb och tryck.

Varför temat Porten mot Väster?

Vårt motto för Släktforskardagarna i Göteborg är ”Porten mot väster”. Göteborg har alltsedan sin tillkomst utgjort landets andningshål mot väst. Under 1500-talet försvarades landet mot angrepp av Göteborgs föregångare, under 1600-talet tog staden emot en rad inflyttare från Holland, England och Skottland, vilka deltog i stadens grundande och styrelse, under 1700-talet utgick Ostindiska kompaniets skepp härifrån och återkom med värdefulla laster, under 1800-talet passerade majoriteten av svenska emigranter genom staden för att med Wilsonlinjen och senare med SAL befordras västerut och under 1900-talet har stadens industrier försörjts med arbetskraft från Italien, Grekland och Jugoslavien.

Mottot kan konkretiseras genom besök på våra släktforskardagar och på sevärdheter i staden. För besökarna och deras anhöriga kommer utfärder att arrangeras till Gamla och Nya Elfsborg och till Vinga fyrplats. Vår utställning kommer att äga rum i Göteborgs Stadsmuseums bottenvåning och i Kronhuset, där 1660 års riksdag hölls och som ligger i närheten av residenset där kung Karl X Gustaf dog. I Stadsmuseet finns vidare en fast utställning om Svenska Ostindiska kompaniet, som ju hade sitt huvudkontor, lager och auktionslokal i byggnaden. 2000-talets ostindiefarare Götheborg ligger klar i hamnen för avfärd till Kina under hösten 2005 och Släktforskardagarnas besökare har möjlighet att se henne. 1800-talet illustreras av det nyetablerade emigrantmuseet med forskarplatser i det tull- och packhus, varigenom våra förfäder under perioden 1865-1895 passerade på sin väg västerut. I museet skildras svensk migrationshistoria. Vidare kan man besöka det intilliggande maritima centrat med världens enda bevarade monitor och längre västerut ligger Göteborgs Sjöfartsmuseum. Intill Liseberg har år 2004 det nya Världskulturmuseet öppnats. Detta skildrar och förklarar såväl likt som olikt i tänkesätt och livsvillkor som kulturella förändringsprocesser förr och nu. För den IT-intresserade utgör museet ett eldorado. Som granne till museet ligger Universeum som innehåller allt från hajar i gigantiska arkivarier till tropisk regnskog och spännande teknik i form av experimentstationer.

Med utgångspunkt från mottot ”Porten mot väster” kommer vi i föreläsnings- och seminarieform att skildra in- och utflyttningen till vårt land samt att redovisa emigrationens och immigrationens källor. Dessutom kommer vi att behandla källmaterialet till Ostindiska kompaniets historia och presentera Landsarkivets i Göteborg databas om ostindiefarare och Göteborgs Universitetsbiblioteks databas om bibliotekets ostindiska handlingar. Vidare redogörs i en föreläsning för sjömanshusen och deras arkiv. I andra föreläsningar kommer vi att redovisa forskningar kring kvinnor och barn i VästSverige. Andra föredrag handlar om förvaring och vård av vårt material samt om heraldik m fl. historiska hjälpvetenskaper.

 

 

Huvudsponsorer

 

 

 

 

Övriga sponsorer